Uluslararası Barış Günü

Uluslararası Barış Günü: Dünya Barışı İçin Bir Umut Işığı

Uluslararası Barış Günü, 1981 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan
edilmiştir. İlk olarak 1 Eylül tarihinde kutlanan gün, 2001 yılında 7 Eylül'de yapılan bir
kararla 21 Eylül olarak değiştirilmiştir.

Uluslararası Barış Günü, dünya çapında barış ve uzlaşmayı teşvik etmek için bir fırsattır
ve Birleşmiş Milletler'in temel amaçlarından biri olan barış ve güvenliğin önemini
vurgulamak için bir fırsat olarak görülmektedir. Bugün, savaş ve şiddetin sona ermesi için
küresel bir çağrı yapılması ve barışçıl bir dünyanın nasıl mümkün olabileceğinin
tartışılması için bir zamandır.

Uluslararası Barış Günü, dünya barışı için atılacak adımlar konusunda düşünmek için bir
fırsattır. Herkesin, dünya barışı için atabileceği adımlar vardır. Birey olarak, şiddetten uzak
durmalı ve barış için çalışmalıyız. Ayrıca, insan haklarına ve demokrasiye destek
vermeliyiz. Uluslararası toplum olarak da, barışa yönelik çalışmalar yapmalıyız.
Silahsızlanma ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümü için çaba göstermeliyiz.
Böylece , dünya barışı için daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.

"Yurtta sulh, cihanda sulh" Mustafa Kemal Atatürk
_________